Кодекс здоров'я наземних тварин

Глава 1.2.

Глава 1.2. КРИТЕРІЇ ВКЛЮЧЕННЯ ХВОРОБ, ІНФЕКЦІЙ ЧИ ІНВАЗІЙ ДО СПИСКУ МЕБ
Стаття 1.2.1. Вступ

У цій главі описано критерії включення хвороб, інфекцій та інвазій до Глави 1.3.

Мета полягає в тому, щоб підтримати зусилля країн-учасниць шляхом надання їм інформації, необхідної для вжиття відповідних заходів щодо запобігання транскордонному поширенню важливих хвороб тварин, включаючи зоонози. Це досягається шляхом прозорих, своєчасних та послідовних повідомлень.

Кожна хвороба списку МЕБ зазвичай має відповідну Главу, що допомагає країнам-учасницям узгодити виявлення, профілактику та офіційний ветеринарний контроль хвороб тварин, а також забезпечує стандарти безпечної міжнародної торгівлі тваринами та їх продуктами.

Вимоги до повідомлень описані в Главі 1.1.

Принципи та методи валідації діагностичних досліджень описані в Статті 1.1.6. Наземного посібника.

Стаття 1.2.2.

Критерії для включення хвороби, інфекції чи інвазії до хвороб списку МЕБ є наступними:

 1. Доведено міжнародне поширення збудника (через живих тварин або продукцію тваринного походження, переносників чи фомітів).

І

 1. Принаймні одна країна продемонструвала повне звільнення чи неминучу відсутність хвороби, інфекції чи інвазії в популяціях сприйнятливих тварин на основі положень Глави 1.4.

І

 1. Існують надійні засоби виявлення та діагностики, а також доступне точне визначення випадку, що дозволяє чітко ідентифікувати випадки та відрізнити їх від інших хвороб, інфекцій чи інвазій.

І

  1. Доведена природна передача людям, а зараження людей пов’язано з важкими наслідками.

  ЧИ

  1. Показано, що хвороба має значний вплив на здоров’я домашніх тварин на рівні країни чи зони, з урахуванням виникнення та вираженості клінічних ознак, включаючи прямі втрати продукції та смертність.

  АБО

  1. Було показано, що хвороба або наукові докази вказують на те, що вона матиме значний вплив на здоров’я тварин дикої фауни, беручи до уваги виникнення та важкість прояву клінічних ознак, включаючи прямі економічні втрати та смертність, а також будь-яку загрозу життєздатності популяції дикої фауни.


Nota bene: перше прийняття у 2004 році, останнє оновлення у 2017 році.