Кодекс здоров'я наземних тварин

Глава 3.1.

Глава 3.1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ЩОДО ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ
Стаття 3.1.1.

Ветеринарні служби мають важливе значення на глобальному та національному рівні для безпеки здоров’я, продовольчої достатності та харчової безпеки, розвитку сільського господарства та сільських районів, подолання бідності, безпеки міжнародної торгівлі, охорони здоров'я дикої фауни та навколишнього середовища і як такі, вони вважаються глобальним соціальним благом. Для досягнення цих цілей ветеринарним службам потрібне належне управління, що включає ефективну політику та управління, персонал і ресурси, ветеринарних спеціалістів та взаємодію із зацікавленими сторонами в рамках підходу «Єдиного здоров’я».

Країни-учасниці мають суверенне право структурувати та керувати наданням послуг з охорони здоров'я тварин, добробуту тварин та охорони здоров'я у сфері ветеринарії у своїх країнах так, як вони вважають за потрібне. Сфера ветеринарії охоплює широкий спектр можливих видів діяльності. Розділ 3. зосереджується на тих аспектах  ветеринарних служб, які забезпечують відповідність стандартам МЕБ, навіть якщо вони знаходяться під відповідальністю одного чи кількох компетентних органів.

Країни-учасниці мають застосовувати стандарти МЕБ на всій своїй території та виконувати свої зобов'язання на міжнародному рівні через представництво своїх делегатів МЕБ. Ветеринарний орган, до якого входить делегат МЕБ, має координувати свою діяльність з іншими компетентними органами, щоб забезпечити дотримання міжнародних стандартів та зобов'язань.

Ветеринарні служби несуть відповідальність за виконання заходів, необхідних для того, щоб країна-учасниця відповідала стандартам МЕБ. Така діяльність може здійснюватися поєднанням окремих осіб або організацій з державного чи приватного секторів, підзвітних одному чи кільком компетентним органам. До складу  ветеринарних служб входить також персонал самих компетентних органів. Термін «ветеринарні служби» включає поєднання незалежних суб’єктів, пов’язаних з різними органами.

В Розділі 3. наведено стандарти для допомоги ветеринарним службам країн-учасниць у досягненні їх цілей щодо покращення здоров'я наземних тварин, добробуту тварин і забезпечення ветеринарного благополуччя, а також формування та підтримки довіри до своїх міжнародних ветеринарних сертифікатів.


Nb: вперше прийнятий у 2021 році.