Словник

Перекладний словник Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ

У цьому словнику визначені ключові слова та вирази, що використовуються у більше ніж одній Главі Водного кодексу (Посібник користувача - п. 1 В). Визначення запозичені з інших словників не вважаються адекватними.
В дужках після назви визначення українською - представлено варіанти його написання російською, англійською, французькою та іспанською мовами з гіперпосиланням на оригінал. Визначення, відсутні в словнику іншою мовою позначені зірочкою (*).

Для цілей Водного кодексу:


Аквакультура (Аквакультура ru, Aquaculture en, Aquaculture fr, Acuicultura es)
означає вирощування водних тварин із певним втручанням у процес вирощування для підвищення продуктивності, наприклад, регулярне зариблення, годування, захист від хижаків тощо.


Аналіз ризику (Анализ риска ru, Risk analysis en, Analyse des risques fr, Análisis del riesgo es)
означає процес, що складається з ідентифікації небезпеки, оцінки ризику, управління ризиком та комунікації ризику.


Біозахист (* ru, Biosecurity en, Sécurité biologique fr, Bioseguridad es)
означає набір заходів управління та фізичних заходів, призначених для зменшення ризику занесення збудників хвороб у популяції водних тварин, їх поширення або вивільнення з них.


Біопрепарати (Биологические продукты ru, Biological products en, Produits biologiques fr, Productos biológicos es)
засоби:

 1. біологічні реактиви для використання в діагностиці певних хвороб;
 2. сироватки для застосування для профілактики та лікування деяких хвороб
 3. інактивовані або модифіковані вакцини для застосування в профілактичних щепленнях проти певних хвороб
 4. генетичний матеріал збудників хвороб
 5. ендокринні тканини з риби або використовуються в рибі.

Вектор (* ru, Vector en, Vecteur fr, Vector es)
означає будь-який живий організм, що здатен до передачі патогенного агента сприйнятливим видам. Сприйнятливі види не розглядаються як переносники конкретного патогенного агента.


Ветеринар (Ветеринар ru, Veterinarian en, Vétérinaire fr, Veterinario es)
означає особу з відповідною освітою, зареєстровану чи ліцензовану відповідним ветеринарним статутним органом країни на ветеринарну практику/науку в цій країні.


Вибірка ймовірнісна (Вероятностная выборка ru, Probability sampling en, Échantillonnage probabiliste fr, Muestreo probabilístico es)
означає стратегію вибірки, в якій кожна одиниця має відому ненульову ймовірність включення до вибірки.


Види сприйнятливі (Восприимчивый вид ru, Susceptible species en, Espèce sensible fr, Especie susceptible es)
означає види водних тварин, що визнані, як сприйнятливі до зараження специфічним патогенним агентом відповідно до Глави 1.5.


Визначення випадку (Дефиниция случая ru, Case definition en, Définition d'un cas fr, Definición de caso es)
являє собою набір критеріїв, щодо випадку, що дозволяють диференціювати тварин в епізоотологічній одиниці як «випадок» чи «не випадок».


Вимоги біозахисту основні (Основные условия биобезопасности ru, Basic biosecurity conditions en, Conditions élémentaires de sécurité biologique fr, Condiciones elementales de bioseguridad es)
означає мінімальний набір вимог, необхідних для забезпечення біозахисту по конкретній хворобі в країні, зоні чи компартменті, який має включати:

 1. обов'язкове повідомлення про хвороби чи підозру про хворобу до компетентного органу; і
 2. система раннього виявлення; і
 3. вимоги щодо запобігання занесенню патогенного агента у вільну країну, зону чи компартмент, чи поширенню в межах або з інфікованих зон та зон захисту згідно з відповідною Главою щодо конкретної хвороби.

Випадок (Случай ru, Case en, Cas fr, Caso es)
означає окрему водну тваринузаражену патогенним агентом, з клінічними ознаками чи без них.


Водний кодекс (Кодекс по водным животным ru, Aquatic Code en, Code aquatique fr, Código Acuático es)
означає Кодекс здоров'я водних тварин МЕБ.


Водозбірник (Водосборный бассейн ru, Water catchment en, Bassin versant fr, Cuenca hidrográfica es)
означає ділянку землі чи басейн, обмежений природними об’єктами, такими як пагорби чи гори, куди стікає вся стічна вода.


Гамети (Гаметы ru, Gametes en, Gamètes fr, Gametos es)
означає, сперму чи незапліднені ікринки водних тварин, що до запліднення зберігаються чи транспортуються окремо.


Дезінфектанти (Дезинфектанты ru, Disinfectants en, Désinfectants fr, Desinfectantes es)
означає хімічні сполуки чи фізичні процеси, здатні під час дезінфекції знищувати збудників хвороб чи пригнічувати їх ріст.


Дезінфекція (Дезинфекция ru, Disinfection en, Désinfection fr, Desinfección es)
означає процес очищення та нанесення на потенційно забруднені предмети дезінфікуючих засобів для інактивації збудників хвороб.


Діагноз (Диагноз ru, Diagnosis en, Diagnostic fr, Diagnóstico es)
означає визначення природи хвороби.


Добавки кормові (Кормовые добавки ru, * en, * fr, * es)
будь-який інгредієнт, що навмисно додається в мікрокількостях, зазвичай сам по собі не споживаний як корм, незалежно від того, чи має він поживну цінність, який впливає на характеристики корму або продукти тваринного походження. Мікроорганізми, ферменти, регулятори кислотності, вітаміни, що використовуються для залучення водних тварин до корму та стимулювання споживання корму речовини, пігменти, синтетичний в'яжучий матеріал, синтетичні амінокислоти, антиоксиданти та інші продукти підпадають під область даної дефініції залежно від мети застосування та способу введення. До них не належать ветеринарні препарати.


Забій (Убой ru, * en, * fr, * es)
умертвіння та знекровлення риби.


Заклад аквакультури (Предприятие аквакультуры ru, Aquaculture establishment en, Établissement d'aquaculture fr, Establecimiento de acuicultura es)
означає підприємство, в якому вирощують або утримують земноводних, рибу, молюсків чи ракоподібних для розведення, зариблення або продажу.


Зараження [Інфекція] (Инфекция ru, Infection en, Infection fr, Infección es)
означає наявність в організмі носія патогенного агента, що розмножується чи розвивається іншим чином, чи прихованого патогенного агента. Під цим терміном розуміється інвазія, коли патогенний агент є паразитом у чи на носії.


Засіб протимікробний (Противомикробный агент ru, Antimicrobial agent en, Agent antimicrobien fr, Agente antimicrobiano es)
означає природну, напівсинтетичну чи синтетичну речовину, що при заданих in vivo концентраціях проявляє протимікробну активність (знищує чи пригнічує розвиток мікроорганізмів). Антигельмінтики та речовини, що класифіковані як дезінфікуючі засоби чи антисептики, не є протимікробними агентами.


Засіб транспортний (Транспортное средство ru, Vehicle en, Véhicule fr, Vehículo es)
означає будь-який вид наземного, повітряного, річкового чи морського транспорту.


Захід санітарний (Санитарная мера ru, Sanitary measure en, Mesure sanitaire fr, Medida sanitaria es)
означає заходи, подібні до описаних у різних розділах Водного кодексу, призначені для захисту здоров’я або життя водних тварин чи людей на території країни-учасниці від ризиків, що виникають внаслідок проникнення, встановлення та/чи поширення небезпеки.


Збудник хвороби [патоген] (Возбудитель болезни ru, Pathogenic agent en, Agent pathogène fr, Agente patógeno es)
означає мікроорганізм, що викликає чи сприяє розвитку хвороби.


Зона (Зона ru, Zone en, Zone fr, Zona es)
означає територію в одній чи кількох країнах, де мешкає популяція водних тварин зі специфічним станом здоров’я водних тварин щодо хвороби, в якій застосовуються заходи нагляду та контролю та основні умови біозахисту. Зона має бути визначена компетентним органом.


Зона буферна (Буферная зона ru, Protection zone en, Zone de protection fr, Zona de protección es)
означає зону, створену для захисту стану здоров'я водних тварин у вільній країні чи вільній зоні від тих, що знаходяться в країні чи зоні з іншим станом здоров'я водних тварин, шляхом застосування заходів, зумовлених епізоотологією даної хвороби, з метою недопущення занесення збудників хвороб у вільну від хвороби країну чи зону. Ці заходи можуть включати вакцинацію, контроль переміщень та посилений рівень нагляду, але не обмежуватись лише цим.


Зона вільна (Благополучная зона ru, Free zone en, Zone indemne fr, Zona libre es)
означає зону, яка відповідає вимогам щодо самостійного декларування свободи від хвороб щодо хвороби, що розглядається, відповідно до відповідного (них) розділу (ів) Водного кодексу.


Зона інфікована (Инфицированная зона ru, Infected zone en, Zone infectée fr, Zona infectada es)
означає зону, в якій підтверджено наявність інфекції чи інвазії, або зону, що визнана такою у відповідних розділах Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.


Ідентифікація небезпеки (Идентификация опасности ru, * en, * fr, * es)
процес ідентифікації збудників хвороб, що могли бути потенційно внесені в товар, призначений для імпорту.


Ікринка (Икринка ru, Egg en, Œufs fr, Huevo es)
означає життєздатну запліднену яйцеклітину водної тварини. «Зелені ікринки» означає щойно запліднені яйцеклітини риб. «Ікринки на стадії вічка» означає ікринки риб, у яких ембріони з очима та здатні до транспортування.


Інгредієнт кормовий (Кормовой ингредиент ru, Feed ingredient en, Ingrédient d'aliment pour animaux aquatiques fr, Ingrediente de alimento para animales (o ingrediente de pienso) es)
означає компонент, частину або складову будь-якої комбінації або суміші, що складається з корму, включаючи кормові добавки, незалежно від того, чи є вона поживною цінністю в раціоні тварини. Інгредієнти можуть бути наземного чи водного, рослинного чи тваринного походження і можуть бути органічними або неорганічними речовинами.


Карантин (Карантин ru, Quarantine en, Quarantaine fr, Cuarentena es)
означає вміст групи водних тварин в ізоляції з прямим або непрямим контактом з іншими водними твариами для того, щоб вони пройшли спостереження протягом певного періоду часу і, у відповідних випадках, тестування та обробку, включаючи належну обробку стічних вод.


Компартмент [підрозділ] (Компартмент ru, Compartment en, Compartiment fr, Compartimento es)
означає одне чи кілька закладів аквакультури в рамках спільної системи управління біологічною безпекою, що містить популяцію водних тварин з особливим статусом здоров'я щодо певної хвороби чи хвороб, щодо яких застосовуються необхідні заходи нагляду та контролю, а основні вимоги біозахисту виконуються з метою міжнародної торгівлі. Це має бути чітко задокументовано компетентним (ними) органом (нами).


Компартмент вільний (Свободный от болезни компартмент ru, Free compartment en, Compartiment indemne fr, Compartimento libre es)
означає компартмент, що відповідає вимогам щодо самостійного проголошення свободи від хвороби щодо хвороби (б), що розглядаються, відповідно до певної (них) Глави (в) Водного кодексу.


Контейнер (Контейнер ru, Container en, Conteneur fr, Contenedor es)
означає транспортний пристрій:

 1. постійного типу і достатньо міцний для повторного використання; 
 2. спеціально сконструйований для полегшення транспортування водних тварин чи продукції водних тварин одним або кількома видами транспорту;
 3. забезпечений фітингами, що полегшують маніпулювання, зокрема для перевантаження з одного виду транспортного засобу на інший;
 4. сконструйований водонепроникним, таким, що легко завантажується та розвантажується, а також піддається очищенню та дезінфекції;
 5. що гарантує транспортування водних тварин в оптимальних і безпечних умовах.

Корм живий (Живой корм ru, Feed en, Aliment pour animaux aquatiques fr, Alimento para animales (o pienso) es)
означає будь-який простий чи комбінований матеріал, що складається із живих організмів, трансформованих, напівоброблених чи сирих, що безпосередньо призначений для годування водних тварин.


Корм (Корм ru, * en, * fr, * es)
означає будь-який простий чи комбінований перероблений, напівперероблений чи сирий матеріал, призначений для безпосереднього згодовування водним тваринам.


Країна вільна (Свободная от болезни страна ru, Free country en, Pays indemne fr, País libre es)
означає країну, яка виконує вимоги щодо самостійного проголошення свободи від хвороб щодо хвороби, що розглядається, відповідно до певної (них) Глави (в) Водного кодексу.


Країна-експортер (Экспортирующая страна ru, Exporting country en, Pays exportateur fr, País exportador es)
означає країну, з якої водні тварини або продукція водних тварин, біологічні продукти чи патологічний матеріал відправляються до пункту призначення в іншій країні.


Країна-імпортер (Импортирующая страна ru, Importing country en, Pays importateur fr, País importador es)
означає країну, що є кінцевим пунктом призначення водних тварин, продукції водних тварин, біологічних продуктів чи патологічного матеріалу.


Країна-транзитер (Страна транзита ru, Transit country en, Pays de transit fr, País de tránsito es)
означає країну, через яку транспортуються водні тварини, продукція водних тварин, біологічні продукти чи патологічний матеріал, призначений для країни-імпортера або у якій зупиняються на прикордонному посту.


Матеріал патологічний (Патологический материал ru, Pathological material en, Matériel pathologique fr, Material patológico es)
означає зразки, відібрані від живих або мертвих тварин, що містять або можуть містити патогени (інфекційні та/чи паразитарні агенти), що надсилаються до лабораторії.


Мука (Мука ru, Meal en, Farine fr, Harina es)
означає подрібнену і термічно оброблену для зниження вмісту вологи до менш ніж 10% продукцію водних тварин.


Нагляд [Спостереження] (Надзор ru, Surveillance en, Surveillance fr, Vigilancia es)
означає систематичну серію досліджень даної популяції водних тварин для виявлення хвороби з метою контролю, що можуть включати дослідження відібраних у популяції зразків.


Нагляд цільовий (Целевой надзор ru, Targeted surveillance en, Surveillance ciblée fr, Vigilancia específica es)
означає нагляд, спрямований на конкретну хворобу чи інфекцію.


Небезпека (Опасность ru, Hazard en, Danger fr, Peligro es)
означає біологічний, хімічний або фізичний агент у водній тварині чи продукції водних тварин, чи стан водної тварини, що здатен спричинити несприятливий вплив на здоров’я водних тварин чи людей.


Одиниця (Единица ru, Unit en, Unité fr, Unidades es)
означає індивідуально ідентифіковані елементи. Це видове поняття, що використовується для опису, наприклад особин популяції чи елементів, відібраних при відборі зразків. В контексті цього, приклади одиниць включають окремих тварин, ставки, сітки, клітки, ферми, села, райони тощо.


Одиниця епізоотична (Эпизоотологическая единица ru, Epidemiological unit en, Unité épidémiologique fr, Unidad epidemiológica es)
означає групу тварин із певним епізоотичним зв'язком, які приблизно з рівною ймовірністю можуть піддатись впливу патогену, оскільки поділяють спільне середовище перебуваючи в одному місці (наприклад, тварини в одному приміщенні чи на спільному пасовищі), або перебувають в одній системі управління. Поряд зі стадом чи поголів’ям епізоотичну одиницю може складати група тварин, що належать громаді одного села, або ж тварини, для догляду за якими використовується спільне обладнання чи інвентар. Епізоотичний зв'язок може також відрізнятись залежно від хвороби чи навіть штамів одного і того ж патогену.


Орган ветеринарний (Ветеринарный орган ru, Veterinary Authority en, Autorité vétérinaire fr, Autoridad veterinaria es)
означає Урядовий орган країни-учасниці МЕБ, що складається з ветеринарів, параветеринарних фахівців і допоміжного персоналу, та несе відповідальність і компетентний у забезпеченні контролю чи нагляду у сфері охорони здоров'я та добробуту водних тварин, міжнародної сертифікації здоров'я водних тварин та інших стандартів і рекомендацій Водного кодексу на всій території.


Орган компетентний (Компетентный орган ru, Competent Authority en, Autorité compétente fr, Autoridad competente es)
означає Ветеринарний орган або інший урядовий орган країни-члена, який має відповідальність та компетенцію щодо забезпечення або нагляду за виконанням заходів щодо здоров'я і добробуту водних тварин, міжнародної медичної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій у Водному кодексі на всій території.


Орган статутний ветеринарний (Персонал компетентного органа ru, Veterinary statutory body en, Organisme statutaire vétérinaire fr, Organismo veterinario estatutario es)
означає автономний орган, що регулює роботу ветеринарів і параветеринарних фахівців.


Оцінка ризику (Оценка риска ru, Risk assessment en, Appréciation du risque fr, Evaluación del riesgo es)
означає наукову оцінку ймовірності та біологічних та економічних наслідків надходження, встановлення та поширення небезпеки.


Перетримка (Выдержка ru, Fallowing en, Vide sanitaire fr, Vacío sanitario es)
означає операцію, що проводиться з метою боротьби з хворобою, коли заклад аквакультури звільняється від водних тварин, сприйнятливих до хвороби, про яку йдеться, або коли відомо, що водні тварини здатні передавати збудників хвороб, а за можливості, і від води. Щодо водних тварин невідомої сприйнятливості та тих, які не здатні бути переносниками хвороби, про яку йдеться, рішення з перетримки мають ґрунтуватися на оцінці ризику.


Період інфекційний (Инфекционный период ru, * en, * fr, * es)
найдовший період, впродовж якого уражена водна тварина здатна бути джерелом інфекції.


План біозахисту (План по биобезопасности ru, Biosecurity plan en, Plan de sécurité biologique fr, Plan de bioseguridad es)
означає документ, який визначає потенційні шляхи занесення збудників хвороб у зону, компартмент чи заклад аквакультури, розповсюдження або вивільнення з них, а також описує заходи, що застосовуються для зменшення виявленого ризику, відповідно до рекомендацій Водного кодексу.


План заходів за надзвичайного стану (План действий в чрезвычайных ситуациях ru, Contingency plan en, Plan d'urgence fr, Plan de emergencia es)
означає задокументований план заходів, що гарантує забезпечення всіх необхідних дій, дотримання вимог за наявності ресурсів, необхідних для ліквідації чи контролю спалахів певних хвороб, що вражають водних тварин.


Побічні продукти водних тварин (* ru, Aquatic animal waste en, Déchets issus d’animaux aquatiques fr, Residuos de animales acuáticos es)
означає цілі туші водних тварин, частини водних тварин чи супутні рідини, призначені для утилізації.


Повідомлення [Нотифікація] (Уведомление ru, Notification en, Notification fr, Notificación es)
означає процедуру, за якою:

 1. Ветеринарний орган інформує (офіційно повідомляє) Штаб-квартиру МЕБ,
 2. Штаб-квартира МЕБ, інформує Ветеринарний орган, про виникнення інфекційного чи інвазійного захворювання, згідно з положеннями Глави 1.1..

Повідомлення про ризик (Оповещение о риске ru, Risk communication en, Communication relative au risque fr, Comunicación sobre el riesgo es)
це інтерактивний обмін інформацією та думками щодо всього аналізу ризику процесу в відношенні ризику, ризику про пов'язаних факторів і ризику сприйняття серед ризику випробувачів, ризик - менеджерів, ризику комунікаторів, широкої громадськості та інших зацікавлених сторін.


Політика повного санітарного забою (Политика полного санитарного убоя ru, Stamping-out policy en, Abattage sanitaire total fr, Sacrificio sanitario total es)
означає проведення за дорученням Компетентного органу, при підтвердженні хвороби, профілактичних заходів щодо охорони здоров’я водних тварин, що полягають в умертвінні уражених водних тварин, що підозрюються у зараженні в популяції і які, будучи в інших популяціях, зазнали впливу інфекції внаслідок такого типу який, ймовірно, викличе передачу збудників хвороб. Усіх цих водних тварин, вакцинованих чи невакцинованих, слід умертвити на зараженій ділянці, а трупи знищити шляхом їх спалення чи захоронення, чи в інший спосіб, що не допустить поширення інфекції, через туші або продукти зі знищених водних тварин.

Ця політика має супроводжуватися процедурами очищення та дезінфекції, як визначено у Водному кодексі. Перетримка має бути визначена на відповідний період оцінкою ризику.


Популяція досліджувана (Вошедшая в исследование популяция ru, Study population en, Population étudiée fr, Población estudiada es)
означає популяцію, що перебуває під наглядом. Це може бути тим самим, що і цільова популяція чи її підгрупа.


Популяція цільова (Целевая популяция ru, Target population en, Population cible fr, Población diana es)
означає популяцію, що як правило, представляє інтерес та складається з усіх видів водних тварин, чутливих до певного патогенного агента, у визначеній країні, зоні чи закладі аквакультури, з метою демонстрації відсутності інфекції.


Посібник водний (Руководство по водным животным ru, Aquatic Manual en, Manuel aquatique fr, Manual Acuático es)
означає Посібник МЕБ з діагностики водних тварин.


Поширеність [Інцидентність] (Инцидентность ru, Incidence en, Incidence fr, Incidencia es)
означає кількість нових випадків чи спалахів захворювання, виявлених у популяції тварин, які перебувають під загрозою, у визначеній географічній зоні впродовж певного інтервалу часу.


Превалентність (Превалентность ru, Prevalence en, Prévalence fr, Prevalencia es)
означає загальну кількість випадків або спалахів захворювання в популяції тварин, що знаходяться під загрозою, в даній географічній зоні та в певний час.


Продукти водних тварин (Продукты из водных животных ru, Aquatic animal products en, Produits issus d'animaux aquatiques fr, Profesional de sanidad para los animales es)
означає нежиттєздатних водних тварин, частини водних тварин чи промислові товари, що містять будь-який матеріал, отриманий від водних тварин, призначений для продажу або торгівлі.


Пункт прикордонний (Пограничный пункт ru, Frontier post en, Poste frontalier fr, Puesto fronterizo es)
означає будь-який міжнародний аеропорт чи будь-який порт, залізнична станція чи автомобільний пост, відкритий для міжнародної торгівлі.


Риба потрошена (Потрошеная рыба ru, Eviscerated fish en, Poisson éviscéré fr, Pescado eviscerado es)
означає рибу, у якої були видалені внутрішні органи, за винятком мозку та зябер.


Ризик (Риск ru, Risk en, Risque fr, Riesgo es)
означає ймовірність виникнення та імовірну величину біологічних та економічних наслідків несприятливої ​​події чи впливу на здоров’я тварин, чи людей.


Самопроголошення відсутності хвороби (Самопровозглашение свободы от болезни ru, Self-declaration of freedom from disease en, Auto-déclaration d'absence de maladie fr, Autodeclaración es)
означає проголошення компетентним органом країни-учасниці ВООЗт, про те, що ця країна, зона чи компартмент вільні від хвороби списку ВООЗт (заснована як МЕБ), як результат виконання положень Наземного і Водного кодексів та Наземного і Водного посібників. [ПРИМІТКА: Країні-учасниці ВООЗт пропонується повідомити ВООЗт про заявлений нею статус, і ВООЗт може опублікувати це самопроголошення, але ця публікація не означає схвалення цього самопроголошення ВООЗт.]


Сертифікат ветеринарний міжнародний (Международный сертификат здоровья водных животных ru, International aquatic animal health certificate en, Certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques fr, Certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos es)
означає сертифікат, виданий згідно з положеннями Глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров'ю тварин і здоров'ю людей.


Сертифікатор офіційний (Предусмотренный ветеринарным законодательством орган ru, Certifying official en, Agent certificateur fr, Certificador oficial es)
означає особу, уповноважену Компетентним органом підписувати сертифікати про стан здоров'я водних тварин.


Система раннього виявлення (Система быстрого обнаружения ru, Early detection system en, Système de détection précoce fr, Sistema de detección precoz es)
означає ефективну систему для забезпечення швидкого розпізнавання ознак, які є підозрілими щодо хвороби списку ВООЗт, чи ситуації, з хворобою що виникає, або незрозумілої загибелі водних тварин у закладі аквакультури чи дикій природі, а також швидкого повідомлення про подію Компетентного органу з метою активізації діагностичного дослідження Службою охорони здоров’я водних тварин із мінімальною затримкою. Така система матиме такі характеристики:

 1. широка обізнаність, наприклад, серед персоналу, зайнятого у закладах аквакультури чи залученого до перероблення, про характерні ознаки перерахованих хвороб та нових хвороб;
 2. наявність ветеринарів або фахівців з охорони здоров'я водних тварин, навчених розпізнавати та повідомляти про підозри щодо хвороб;
 3. здатність компетентного органу проводити швидке й ефективне вивчення хвороб;
 4. доступ компетентного органу до лабораторій з обладнанням для діагностики та диференціації хвороб списку ВООЗт і нових хвороб;
 5. юридичне зобов'язання приватних ветеринарів та фахівців охорони здоров'я водних тварин повідомляти компетентний орган про появу підозрілих хвороб.

Служби охорони здоров'я водних тварин (Ветеринарные службы ru, Aquatic Animal Health Services en, Services chargés de la santé des animaux aquatiques fr, Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos es)
означає державні та неурядові організації, які впроваджують заходи щодо здоров’я та благополуччя тварин та інші стандарти та рекомендації Водного кодексу на території. Служби охорони здоров'я водних тварин знаходяться під загальним контролем і керівництвом Компетентного органу. Організації приватного сектору, ветеринари або спеціалісти з охорони здоров’я водних тварин зазвичай акредитовані або схвалені Компетентним органом для виконання делегованих функцій.


Спалах (Вспышка ru, Outbreak en, Foyer fr, Brote es)
означає виникнення одного чи кількох випадків в епізоотологічній одиниці.


Специфічність (Специфичность ru, Specificity en, Spécificité fr, Especificidad es)
означає ймовірність того, що відсутність інфекції буде правильно визначено за допомогою діагностичного дослідження, тобто кількість істинно негативних результатів, поділена на кількість істинно негативних та хибнопозитивних результатів.


Спеціаліст з охорони здоров'я водних тварин (Ответственное за сертификацию должностное лицо ru, Aquatic animal health professional en, Professionnel de la santé des animaux aquatiques fr, Profesional de sanidad para los animales acuáticos es)
означає особу, яка для цілей Водного кодексу уповноважена компетентним органом виконувати певні призначені завдання на території та має відповідну кваліфікацію та підготовку для виконання визначених завдань.


Стан здоров'я водних тварин (Статус здоровья водных животных ru, Aquatic animal health status en, Statut zoosanitaire fr, Estatus sanitario es)
означає статус країни, зони чи компартменту щодо хвороби згідно з критеріями, означених у відповідній Главі щодо конкретної хвороби чи Главі 1.4. Водного кодексу.


Субпопуляція (Субпопуляция ru, Subpopulation en, Sous-population fr, Subpoblación es)
означає окрему частину популяції, яку можна ідентифікувати відповідно до конкретних загальних характеристик здоров’я водних тварин.


Тварини водні (Водные животные ru, Aquatic animals en, Animaux aquatiques fr, Animales acuáticos es)
означає всі стадії життя (включаючи ікринки та гамети) риб, молюсків, ракоподібних та земноводних, що походять з закладів аквакультури чи дикої фауни.


Територія (Территория ru, Territory en, Territoire fr, Territorio es)
означає землю і воду під юрисдикцією країни.


Товар (Товар ru, Commodity en, Marchandise fr, Mercancía es)
означає водних тварин, продукцію водних тварин, біологічні продукти й патологічний матеріал.


Торгівля міжнародна (Международная торговля ru, International trade en, Échanges internationaux fr, Comercio internacional es)
означає імпорт, експорт і транзит товарів.


Упередженість (Смещение ru, Bias en, Biais fr, Sesgo es)
означає тенденцію оцінки невипадковим чином відхилятися від справжнього значення параметра сукупності.


Управління ризиком (Управление риском ru, Risk management en, Gestion du risque fr, Gestión de riesgos es)
означає процес ідентифікації, вибору та впровадження заходів, що можуть бути застосовані для зниження рівня ризику.


Хвороба (Болезнь ru, Disease en, Maladie fr, Enfermedad es)
означає клінічний прояв чи доклінічне зараження одним, чи кількома збудниками хвороби.


Хвороба несподівана [Емерджентна] (Эмерджентная болезнь ru, Emerging disease en, Maladie émergente fr, Enfermedad emergente es)
означає новий несподіваний прояв хвороби у тварини, інфекційного чи інвазійного характеру, що призводить до значного впливу на здоров'я тварин чи людей внаслідок:

 1. зміни відомого патогену (збудника хвороби), його поширення на нову географічну територію чи вид тварин, в якого він до цього був відсутній; або
 2. раніше невідомий збудник хвороби чи хвороба, діагностована вперше.

Хвороби списку ВООЗТ, заснована як МЕБ (Болезни списка МЭБ ru, Listed diseases en, Maladies listées fr, Enfermedades de la lista de la OIE es)
означає хвороби, зазначені в Главі 1.3..


Чутливість (Чувствительность ru, Sensitivity en, Sensibilité fr, Sensibilidad es)
означає відсоток істинно позитивних результатів, наведених у діагностичному дослідженні, тобто кількість істинно позитивних результатів, поділена на кількість істинно позитивних і хибнонегативних результатів.


Штаб-квартира (Центральное бюро ru, Headquarters en, Siège fr, Sede es)
означає Постійний секретаріат Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, що знаходиться за адресою:

12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
Телефон: 33-(0) 1 44 15 18 88
Факс: 33-(0) 1 42 67 09 87
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вебсайт: http://www.oie.int