Всесвітня організація охорони здоров’я тварин

Міжнародне епізоотичне бюро

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (ВООЗт), з історичним акронімом МЕБ (Міжнародне епізоотичне бюро) визнається Світовою організацією торгівлі (СОТ), як референтна організація, і станом на 2022 рік нараховує 182 країни-учасниці. Всесвітня асамблея зі 182 делегатів є найвищим органом Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) і збирається щонайменше один раз на рік. Генеральна сесія Асамблеї триває п'ять днів і проводиться щороку в травні в Парижі. Голосування делегатів в Асамблеї відповідає демократичному принципу «одна країна, один голос».

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин28 травня 2022 року ВООЗт запустила свій новий фірмовий стиль із відповідною абревіатурою WOAH (OMSA французькою та іспанською мовами) і домен woah.org

Законом України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі» від 04.11.2015 № 745-VIII ратифіковано Угоду, взято зобов’язання і проголошено готовність до її реалізації на практиці. Угода набрала чинності 22 лютого 2017 року, після її ратифікації двома третинами Країн-учасниць СОТ (110 зі 164).

МЕБ є довідковою організацією СОТ зі стандартів здоров'я тварин та зоонозів і публікує 2 кодекси (Наземний та Водний) та 2 посібники (Наземний та Водний), як основні довідники для учасників СОТ.

Міжнародні стандарти

Розробка міжнародних стандартів щодо здоров'я та добробуту тварин на основі останньої наукової інформації лежить в основі мандата МЕБ. Стандарти МЕБ не мають юридичної сили, проте, коли делегати МЕБ голосують за їх прийняття на щорічній Генеральній сесії МЕБ, вони зобов'язуються втілити їх у своє національне законодавство.

Заходи з охорони здоров'я тварин, в сучасній тенденції глобалізації, набувають все більшого значення для сприяння безпечній міжнародній торгівлі тваринами та продуктами тваринного походження, уникаючи при цьому зайвих перешкод в торгівлі. У світлі цього Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (Угода про СФЗ) заохочує учасників Світової організації торгівлі (СОТ) базувати свої санітарні заходи на міжнародних стандартах, керівних принципах та рекомендаціях, де вони існують.

Міжнародні стандарти МЕБ спрямовані на покращення здоров'я та добробуту тварин і підтримку ветеринарних служб у всьому світі у відношенні, як наземних, так і водних тварин. Стандарти включають два кодекси та два посібники.

Кодекс здоров'я наземних тварин і Кодекс здоров'я водних тварин, відповідно, спрямовані на забезпечення санітарної безпеки міжнародної торгівлі наземними та водними тваринами й продуктами їх перероблення.

Кодекс здоров'я наземних тварин вперше був опублікований в 1968 році, а Кодекс здоров'я водних тварин був представлений публіці в 1995 році.

Кодекси традиційно адресовані стану здоров'я тварин і зоонозам, але, в останні роки їх дія поширилась і на добробут тварин, виробництво кормів для тварин, безпеку виробництва, що відповідає розширеному мандату МЕБ, функція якого - «поліпшення здоров'я тварин у всьому світі».

Посібник з діагностики та вакцинопрофілактики для наземних тварин і Посібник з діагностики водних тварин забезпечують гармонійний підхід до діагностики хвороб, шляхом опису узгоджених на міжнародному рівні методів лабораторної діагностики. Ці посібники були опубліковані у 1989 та у 1995 роках відповідно.

МЕБ регулярно оновлює свої міжнародні стандарти у міру появи нової наукової інформації відповідно до встановлених демократичних та прозорих процедур. Єдиний спосіб прийняття стандарту — це його затвердження на засіданні делегатів Всесвітньої асамблеї, щорічно у травні, на Генеральній Асамблеї МЕБ.

Що таке міжнародні стандарти МЕБ? можна дізнатись на оригінальній сторінці, перейшовши за цим посиланням.

Впровадження Стандартів МЕБ на рівні країни може спричинити проблеми, пов’язані з браком фінансових, людських ресурсів чи відповідної інфраструктури. Насправді залишається незрозумілим, наскільки вони реалізовані, тому, аби мати уявлення про те, як країни-учасниці засвоюють міжнародні стандарти, була створена нова програма: спостереження (обсервація), що демонструє застосування міжнародних стандартів учасниками ВООЗт.

Хвороби тварин

Портал МЕБ надає легкий доступ до ресурсів та інформації про 205 хвороб наземних і водних тварин.

Резолюцією Міжнародного комітету за рекомендаціями Регіональних комісій на штаб-квартиру МЕБ покладено обов'язок створення єдиного списку МЕБ хвороб наземних і водних тварин, що підлягають реєстрації, щоб замінити колишні списки A і B.

На цьому сайті представлено перекладний список означених 205 хвороб тварин, (актуальний до перегляду) на засіданні делегатів Всесвітньої асамблеї, щорічно у травні, на Генеральній Асамблеї МЕБ.

З 2004 року Продовольча й сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) та Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (ВООЗт, заснована як МЕБ) співпрацюють в рамках Глобальної структури прогресивного контролю транскордонних хвороб тварин (ГС-ТХТ) по зменшенню загрози  транскордонних хвороб тварин (ТХТ) для продовольчої безпеки, засобів існування та безпечної торгівлі.

Зважаючи на глобальні механізми передачі збудників хвороб, міжгалузевий та міждисциплінарний підхід у протидії, запорукою успіху в запобіганні, виявленні й реагуванні на ТХТ та їх подоланні залишається тісна координація усіх суб'єктів на глобальному, національному та регіональному рівнях. Окреслення та вдосконалення цього підходу є метою Глобальної рамкової стратегії прогресивної боротьби з транскордонними хворобами тварин на 2021-2025 роки. Цей документ призначений для потенційних технічних та фінансових організацій, що зацікавлені в партнерстві щодо боротьби із ТХТ.

Контакти компетентних органів

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачівТел.: +380 44 – 279-49-48

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветсанекспертизиТел.: +380 44 – 377-53-85

mozТел.: +380 44 – 253-61-9

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»Тел.: +380 44 – 425-43-54